Evaluarea unui proiect de investiții-pașii de urmat

Un proiect de investiții are ca scop prezentarea avantajelor și dezavantajelor respectivei investiții, prezentarea tuturor pașilor ce trebuie urmați și analizați de către investitor astfel încât să existe certitudinea că este un proiect rentabil, care să genereze profit. Evaluarea proiectului de investiție nu înseamnă doar elaborarea unui plan de finanțare, ci implică și o previzionare a fluxurilor de venituri și cheltuieli, o analiză clară de la începutul lansării ideii de a face investiția, durata investiției și eventual momentul ieșirii din acea afacere.

Orice decizie trebuie supusă unei analize strategice care să cuprindă date despre analiza mediului extern, respectiv mediul concurențial; analiza SWOT-punctele tari și slabe; construirea unui scenariu cât mai complex, bazat pe cât mai multe date reale, prelucrate și previzionate; găsirea unui portofoliu de investiții echilibrat și eficient.

În procesul de fundamentare al proiectului se ține cont de costul acestuia în sensul de efort investițional și se are în vedere să reflecte costurile ce trebuie suportate în perioada inițială a investiției. Se ia în calcul previzionarea fluxurilor de numerar (cash-flow) estimat pe o anumită perioadă, inclusiv valoarea activelor la finalul perioadei de funcționare eficientă. Fluxul de numerar pozitiv indică faptul că activele lichide ale unei firme sunt în creștere, ceea ce va permite investitorului să își plătească datoriile, să investească în continuare în afacere etc. În cazul în care este negativ activele lichide sunt în scădere. O investiție unde plata pentru servicii se face pe loc permite menținerea unui cash-flow pozitiv. O astfel de investiție o reprezintă spălătoria auto self-service EHRLE unde nu există creanțe neîncasate și probleme de cash-flow.

După recuperarea investițiilor, cea mai importantă perioadă pentru investitori o reprezintă durata comercială, care este de dorit să fie de lungă durată pentru obținerea unor efecte nete.

Proiectele trebuie realizate avându-se în vedere și faptul că există riscuri și împrejurări favorabile. Acestea trebuie anticipate, identificate, cuantificate. În planul de management al riscurilor se explică și acțiunile care trebuie luate atunci când intervine un eveniment nedorit.

În al patrulea rând se fac calculele necesare privind costul capitalului pentru a se decide care sunt sursele de finanțare prin eforturi proprii sau împrumutate. Costul capitalului reprezintă costul necesar penru achiziția tuturor bunurilor firmei, începând cu achiziția de teren, clădire, echipamente întrebuințate.

Următorul pas îl reprezintă tehnicile de actualizare, actualizarea fiind o procedură indispensabilă având în vedere că unitățile monetare din viitor nu sunt echivalente cu cele din prezent. Valoarea actualizată este orientată spre viitor și se calculează pe baza fluxurilor nete de numerar aferente intervalului prezent-viitor.

Ultimul pas îl reprezintă decizia de a demara investiția, dar nu înainte de a fi siguri că evaluarea investiției este corectă. Acest lucru presupune culegerea informațiilor din teren, de monitorizare a evoluției piețelor, conlucrarea cu diferiți specialiști din diferite domenii.

O investiție sigură, de viitor, este aceea în care se reduc mult riscurile. Investiția într-o spălătorie auto self-service EHRLE unde nu este nevoie în primul rând de cunoștințe tehnice specifice, de specialitate, este o sursă de venit sigur, fără riscuri, cu capacitate mare de generare de profit. Un atu în plus este faptul că întreg procesul de planificare, demarare și finalizare a investiției, în cazul în care se ia decizia, se face cu ajutorul specialiștilor EHRLE, care vor oferi sprijin 100% în realizarea spălătoriei dorite.